Pregled podataka ovlaštenog revizora: VUJIĆ  SAŠA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SAŠA VUJIĆ Antuna Branka Šimića bb, Sarajevo Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: