Pregled podataka ovlaštenog revizora: AVDIĆ-VAJZOVIĆ  LEJLA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
LEJLA AVDIĆ-VAJZOVIĆ Jadranska 5, Sarajevo Da 3090017108 4200249410008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   24.4. 2019. 24.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  BILANS d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: