Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠADIĆ  MUHAMED

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MUHAMED ŠADIĆ Vukovarska 56, Tuzla Ne 3030057107
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   10.7. 2019. 10.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: