Pregled podataka ovlaštenog revizora: HOZIĆ  MUHAREM

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MUHAREM HOZIĆ Hadžialića ograda I 21/A, Bugojno Da 3060345109 4236367350006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   7.6. 2019. 7.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REKAPITAL d.o.o. Bugojno

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: