Pregled podataka ovlaštenog revizora: JAGANJAC  HAMID

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
HAMID JAGANJAC Štrosmajerova 176, Zenica Da 3040194106 4218203180004
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   26.4. 2019. 26.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ABACUS PLUS d.o.o. Zenica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4218183300008