Pregled podataka ovlaštenog revizora: BEĆIROVIĆ  AMIRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AMIRA BEĆIROVIĆ Pavla Lukača 8, Sarajevo Da 3090015102 4200908980003
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ARMIN-REV d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: