Pregled podataka ovlaštenog revizora: JUNUZOVIĆ  ISMETA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ISMETA JUNUZOVIĆ Himze Polovine br. 10, Bihać Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: