Pregled podataka ovlaštenog revizora: BAHTANOVIĆ  SEAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SEAD BAHTANOVIĆ Koševo 26, Sarajevo Ne 3090101100
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: