Pregled podataka ovlaštenog revizora: BAHTANOVIĆ  SEAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SEAD BAHTANOVIĆ Koševo 26, Sarajevo Da 3090101100 4200047380000
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  DELOITTE d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: