Pregled podataka ovlaštenog revizora: MADŽAK  NEDŽAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEDŽAD MADŽAK Krste Hegedušića 134, Ilidža Da 3090200100 4200982010008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.7. 2019. 19.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  ECOVIS MATAS REVIZIJA d.o.o.Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: