Pregled podataka ovlaštenog revizora: HASOVIĆ  ZIJAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ZIJAD HASOVIĆ Antuna Hangija br. 29, Sarajevo Ne 3090030150
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBiH   14.9. 2018. 14.9. 2021.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: