Pregled podataka ovlaštenog revizora: KARIĆ  NERMA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NERMA KARIĆ Adila Grebe 6b, Sarajevo Da 3090035142 4202008630000
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   15.9. 2020. 15.9. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  n.Consulting d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: