Pregled podataka ovlaštenog revizora: UDOVČIĆ  EDIN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
EDIN UDOVČIĆ 126. Ilijaške brigade 100/6, Ilijaš Da 3090018106 4200002790002
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIK d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: