Pregled podataka ovlaštenog revizora: USTAVDIĆ  ANESA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ANESA USTAVDIĆ Avde Smajlovića 9, Sarajevo Da 3090026141 4200881410005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   17.7. 2020. 17.7. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: