Pregled podataka ovlaštenog revizora: KRAJINOVIĆ  IVANA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
IVANA KRAJINOVIĆ Domagojeva bb, Tomislavgrad Ne 3100023146
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   22.11. 2018. 22.11. 2021.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: