Pregled podataka ovlaštenog revizora: RIBIČIĆ-LATINOVIĆ  KATARINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
KATARINA RIBIČIĆ-LATINOVIĆ Vitina bb, Ljubuški Da 3080009115 4272125810009
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   24.3. 2017. 24.3. 2020.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIVA d.o.o. Ljubuški

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: