Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠLJOKIĆ  BERNA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
BERNA ŠLJOKIĆ Gradačačka br. 26A, Sarajevo Da 3090003116 4202017540005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   14.1. 2020. 14.1. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  RSM BH d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: