Pregled podataka ovlaštenog revizora: ČERGIĆ  FUAD

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
FUAD ČERGIĆ Ulica ljiljana br.1, Banovići Ne 3030465102
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   8.11. 2019. 8.11. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4227866950007