Pregled podataka ovlaštenog revizora: MEKIĆ  EMIRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
EMIRA MEKIĆ Trg heroja br. 28, Sarajevo Ne 3091046205
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   20.1. 2021. 20.1. 2024.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: