Pregled podataka ovlaštenog revizora: KAZIĆ  NIDHETA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NIDHETA KAZIĆ Stupska 1B, III/A-14, Ilidža Ne 3090108204
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   7.2. 2020. 7.2. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: