Pregled podataka ovlaštenog revizora: BEGANOVIĆ  AIDA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AIDA BEGANOVIĆ Veliki Alifakovac br. 18, Sarajevo Ne 3090260104
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   10.9. 2019. 10.9. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: