Pregled podataka ovlaštenog revizora: MERZIĆ  IDRIZ

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
IDRIZ MERZIĆ XXII UI 95, Mostar Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: