Pregled podataka ovlaštenog revizora: SIPOVIĆ  AMIRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AMIRA SIPOVIĆ Paromlinska 55C, Sarajevo Ne 3091083190
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   31.10. 2019. 31.10. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: