Pregled podataka ovlaštenog revizora: OMEROVIĆ  MIRSADA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MIRSADA OMEROVIĆ Avde Ćuka 3, Novi Grad Ne 3090054101
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.6. 2019. 3.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: