Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠABIĆ  ELVIRA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ELVIRA ŠABIĆ Braće Kršo 46, Vogošća Ne 3090334107
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: