Pregled podataka ovlaštenog revizora: HALILOVIĆ  IZET

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
IZET HALILOVIĆ Isevića sokak 19, Sarajevo Da 3090066105 4200089200001
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.5. 2019. 3.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REV-HANI d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: