Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠIMIĆ  IVANKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
IVANKA ŠIMIĆ Dragićina bb, Ružići, Grude Ne 3080265105
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   10.7. 2019. 10.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: