Pregled podataka ovlaštenog revizora: TALIĆ  REBIJA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
REBIJA TALIĆ Crkvice 60A, Zenica Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: