Pregled podataka ovlaštenog revizora: BEĆAREVIĆ  SABINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SABINA BEĆAREVIĆ Tabhanska 3/2, Visoko Ne 3040066163
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   26.8. 2016. 26.8. 2019.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: