Pregled podataka ovlaštenog revizora: HASIČEVIĆ  AMIR

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AMIR HASIČEVIĆ Brčanska Malta 4, Gračanica Da 3030275105 4209735440005
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   17.5. 2019. 17.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  HASIČEVIĆ d.o.o. Gračanica

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: