Pregled podataka ovlaštenog revizora: RAŠIĆ  MARKO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MARKO RAŠIĆ S. Filipovića br. 11, Novi Grad Sarajevo Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRRBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: