Pregled podataka ovlaštenog revizora: SOKOLOVIĆ  DAMIR

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DAMIR SOKOLOVIĆ Envera Šehovića 56, Sarajevo Ne 3091104202
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   20.1. 2021. 20.1. 2024.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: