Pregled podataka ovlaštenog revizora: MUJANOVIĆ  SABINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
SABINA MUJANOVIĆ Aleja lipa br. 31, Novo Sarajevo Ne 3090158100
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   10.7. 2019. 10.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: