Pregled podataka ovlaštenog revizora: PEKEZ  ALEKSANDAR

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ALEKSANDAR PEKEZ Trg Kralja Petra I Karađorđevića 17, Mrkonjić Grad Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRR RS   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: