Pregled podataka ovlaštenog revizora: KNEZOVIĆ  DRAGAN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
DRAGAN KNEZOVIĆ Blajburških žrtava 198, Mostar Ne 3070154202
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   13.4. 2020. 13.4. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA:

  4272413100008