Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠAHBEGOVIĆ  KEMAL

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
KEMAL ŠAHBEGOVIĆ Zlatni ljiljani br. 1, Živinice Da 3030045169 4209981300000
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   27.6. 2019. 27.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ d.o.o. Živinice

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: