Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠIŠIĆ  MUAMERA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MUAMERA ŠIŠIĆ Derviša Numića 1B, Sarajevo Ne 3090910203
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   30.10. 2020. 30.10. 2021.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: