Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠARAK  AIDA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AIDA ŠARAK Donja Vratnica bb, Visoko Ne 3040097101
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   25.7. 2019. 25.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: