Pregled podataka ovlaštenog revizora: ŠAPINA  HRVOJE

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
HRVOJE ŠAPINA Salke Nazečića 9, Sarajevo Da 3090630199 4200249920006
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   1.7. 2019. 1.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  AUDITING d.o.o. Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: