Pregled podataka ovlaštenog revizora: JUNUZOVIĆ  PAŠA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
PAŠA JUNUZOVIĆ Bukva br. 62, Tešanj Ne 3040678199
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   26.7. 2019. 26.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: