Pregled podataka ovlaštenog revizora: JASIKA  AIDA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AIDA JASIKA Semira Frašte br. 6/IV, Sarajevo Ne 3090040100
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   19.4. 2019. 19.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: