Pregled podataka ovlaštenog revizora: ČOLAK  MARKO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
MARKO ČOLAK Gospojinska br. 1, Široki Brijeg Ne 3080505203 4272413100008
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   23.6. 2020. 23.6. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  aSc Company d.o.o. Široki Brijeg

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: