Pregled podataka ovlaštenog revizora: VITEŠKIĆ  JASMINKA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
JASMINKA VITEŠKIĆ Poligonska 60, Ilidža Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: