Pregled podataka ovlaštenog revizora: SOPTA  RUŽA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
RUŽA SOPTA Bana Jelačića 11c, Široki Brijeg Ne
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   .. . .. .

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: