Pregled podataka ovlaštenog revizora: AZINOVIĆ  ŽELJKO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ŽELJKO AZINOVIĆ Pijačna 71, Ilidža Ne 3090084165
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   21.11. 2019. 21.11. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: