Pregled podataka ovlaštenog revizora: SELIMOVIĆ  ALIDA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
ALIDA SELIMOVIĆ Ruđera Boškovića 356, Sarajevo Ne 3090517198
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   3.6. 2019. 3.6. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: