Pregled podataka ovlaštenog revizora: GLUMČEVIĆ  AHMED

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
AHMED GLUMČEVIĆ Fra Grge Martića 21, Tuzla Da 3030026169 4210323950007
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   24.5. 2019. 24.5. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  RR-team d.o.o. Tuzla

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: