Pregled podataka ovlaštenog revizora: AHMETAGIĆ  NEDIM

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
NEDIM AHMETAGIĆ Srebrenička 67, Tešanj Ne 3040679197
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRF FBIH   26.7. 2019. 26.7. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: