Pregled podataka ovlaštenog revizora: MEŠIĆ  EMINA

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
EMINA MEŠIĆ Omera Novljanina 2, Bihać Ne 3011227190
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   13.1. 2020. 13.1. 2023.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: