Pregled podataka ovlaštenog revizora: HADŽOVIĆ  HAJRUDIN

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
HAJRUDIN HADŽOVIĆ Nikole Kolumbića-Šake 25, Ilidža Ne 3091057194
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRRFBIH   6.11. 2019. 6.11. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

 

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: