Pregled podataka ovlaštenog revizora: BATINIĆ  RANKO

Ime Prezime Adresa Aktivan Reg. br. revizora Reg. br. društva
RANKO BATINIĆ Spasovdanska br. 47/I, Istočno Sarajevo Da 3120001122 4402633490002
Naziv profesionalnog tijela koje je izdalo certifikat   Datum izdavanja licence Rok važenja licence
SRR RS   16.4. 2019. 16.4. 2022.

 

Navedeni ovlašteni revizor je registriran u sljedeĆem revizorskom druŠtvu:

  REVIQUAL d.o.o. Istočno Sarajevo

Navedeni ovlaŠteni revizor je ANGAŽOVAN u sljedeĆim revizorskIM druŠtvIMA: